Welkom op de website van Mobiliteitscentrum MeMo (Mens & Mobiliteit). Net als het centrum zelf is deze website in ontwikkeling.

Mens & Mobiliteit is een initiatief van Auto Kort BV en Personenvervoer Kort BV in Oosterwolde Met deze beide bedrijven voorzien wij vanuit verschillende disciplines in mobiliteit. Dat doen wij vandaag, morgen en iedere dag. Maar ook denken wij na over de mobiliteit van u en van ons voor de toekomst. Wij denken namelijk dat die mobiliteit van de toekomst wezenlijk anders zal zijn dan die van vandaag. Wat, waarom en hoe? Dat leggen we graag aan u uit.

Wat?

Mobiliteit is in ons land sterk aan verandering onderhevig. Misschien maakt zij momenteel zelfs wel een kanteling door. Om met de woorden van hoogleraar Jan Rotmans te spreken: “Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk.” Verduurzaming speelt daarbij voor ons allemaal een grote rol. En daar waar het dichtslibben van het wegennet, kwaliteit van de lucht en ruimte in het algemeen in stedelijke gebieden het grootste probleem vormen, wordt een goede bereikbaarheid op het platteland steeds belangrijker.

Demografische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen als:

 • Vergrijzing;
 • Ontgroening;
 • Centralisering van voorzieningen;
 • Langer thuiswonende ouderen;
 • Door/na COVID-19 wellicht structureel anders werken, wonen en reizen;

kunnen slechts het hoofd worden geboden door een goede ontsluiting van het platteland in het algemeen en de kleine kernen in het bijzonder. Een goede mobiliteit is daarbij essentieel of zelfs voorwaardelijk.

Waarom?

Als ondernemers willen we graag mee met deze verandering. En niet alleen mee, maar waar mogelijk willen we deze naar omvang en vermogen helpen versnellen. Allereerst om de continuïteit van de beide bedrijven te borgen. Maar niet minder ook vanuit onze rol en verantwoordelijkheid in de samenleving. In het personenvervoer zijn we voor het overgrote deel actief in het zorgvervoer. Vervoeren we kwetsbare mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit en in meer of mindere mate afhankelijk zijn. En hoewel deze markt zeer concurrerend is en geregeerd wordt door de prijs, zijn hier voor ons vooral ook andere waarden belangrijk. Zo proberen wij al ruim 30 jaar een balans te vinden tussen harde bedrijfseconomische waarden enerzijds en zachte sociale waarden anderzijds. Wij zijn ervan overtuigd dat de geschetste actuele ontwikkelingen en uitdagingen ook om een duale benadering en een gezamenlijke aanpak vragen. Commerciële activiteiten langs de lat van sociaal maatschappelijke uitdagingen en van betekenis voor de samenleving.

Impressie

Getoonde impressies zijn ter illustratie van het project. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoe?

Ons doel is het realiseren van een mobiliteitscentrum aan de rand van Oosterwolde in de zuidwestelijke oksel van de N381 en de N351. Een mobiliteitscentrum genaamd Mens & Mobiliteit (MeMo). MeMo is een centrum waar:

 • Alle vervoersmodaliteiten samen komen en worden aangeboden;
 • Openbaar -, zorg- en commercieel vervoer elkaar ‘ontmoeten’;
 • De reiziger zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd, fysiek en digitaal;
 • Het voor de reiziger aangenaam is KORTstondig te verblijven en over te stappen;
 • Emissievrije mobiliteit wordt aangeboden, evenals onderhoud en advies;
 • De transitie naar emissievrije mobiliteit wordt aangejaagd;
 • Auto’s duurzaam kunnen worden getankt of geladen en gewassen;
 • Hulpdiensten zijn gevestigd en worden gefaciliteerd.

Het centrum voor uw en onze mobiliteit in de toekomst.

Elke dag zijn wij met de bedrijven Personenvervoer Kort en Auto Kort u van dienst met vervoer en ondertussen bouwen wij aan Mobiliteitscentrum MeMo in Oosterwolde.

TV opname door EenVandaag

Netwerkbeheerder Alliander en projectontwikkelaar Groen Leven hebben vrijdag 8 april jl. de waterstofinstallatie naast het zonnepark in Oosterwolde geopend, de allereerste in Nederland. Op deze locatie wordt met zonnepanelen opgewekte elektriciteit omgezet naar waterstof, naar verwachting stroomt in juni voor het eerst waterstof door de leidingen van de installatie. OG Clean Fuels gaat de groene waterstof afnemen voor haar tankstations. Hierdoor is het rijden op 100% groen lokaal geproduceerde waterstof mogelijk.

MeMo is voor haar centrum voornemens een tanklocatie te realiseren met duurzame brandstoffen, Ale Kort vertelt hier tijdens het interview mét enthousiasme over!

© Copyright - Mens & Mobiliteit. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Realisatie door Scheffer Media